Lipno

Přehradní nádrž Lipno a obec Lipno nad Vltavou poskytují celoroční vyžití. Poznejte krásy Šumavy nebo lyžujte na zasněžených svazích.

Lipenská přehrada

Stavba přehrady s elektrárnou na Lipně má své historické kořeny ve snaze lidí čelit ničivé síle řeky a zároveň vodní sílu využívat ke svému užitku - v dopravě, použitím vodního kola nebo vodních turbín. Ničivá síla Vltavy se před stavbou lipenské přehrady projevovala při častých povodních. Dnes velké vody připomínají pouze zápisy ve starých kronikách a dochované rysky vodočtů na stěnách domů a na skalách, například u Českého Krumlova nebo u Dívčího Kamene.

Lipenská přehrada je součástí vltavské kaskády a je jejím nejvýše položeným stupněm. Leží v horském terénu, na hranici Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Gigantická údolní nádrž Lipno byla vybudována v letech 1952 - 1959 na horním toku Vltavy. Její vody zalily převážnou část rozlehlé vltavské kotliny s četnými nevytěženými rašeliništi. Plocha hlavní nádrže je asi 4650 ha, objem 306 milionů m3, nadmořská výška 726 m (při maximálním vzdutí hladiny). Malým výběžkem v severozápadní části přesahuje do území okresu Prachatice. Malá vyrovnávací nádrž (Lipno II), spojená s hlavní nádrží podzemním tunelem, je nad Vyšším Brodem. V době, kdy toto dílo vznikalo, bylo ojedinělým technickým řešením, umístěným do mimořádných přírodních podmínek. Nahrazuje některá stávající i starší technická elektrárenská díla ležící mezi Lipnem a Vyšším Brodem.

Nad hrází se rozprostírá od Lipna k Želnavě v délce 48 km mělké přehradní jezero. Hráz je situována tam, kde ploché údolí horního toku Vltavy přechází ze spádu 0,45 ‰ do prudkého klesání (až 27 ‰).

I když byla stavba zahájena v roce 1952 a dokončena v roce 1960, pracuje celá soustava bez závad a poruch a znamená významnou pomoc v bilancování elektrické energie v naléhavých odběrových situacích. Regulace režimu turbozařízení je řízena centrálním energetickým dispečinkem.

Lipenské vodní dílo hraje velkou roli pro vodohospodáře a energetiky. Stalo se také významnou rekreační oblastí s nespočetnými možnostmi letní i zimní turistiky a sportu.

Obec Lipno nad Vltavou

obec Lipno svého potenciálu chopila na české podmínky zcela unikátním, téměř ukázkovým způsobem. Ihned po pádu železné opony zahájila obec kompletní přepracování územního plánu obce a i přes minimální vlastní prostředky začala zcelovat pozemky v katastru obce, mnohdy s využitím úvěrů a přes časté nechápavé a odmítavé reakce okolí. To vše s jediným cílem, připravit území, které bude možno nabízet potenciálním investorům se zájmem investovat v regionu do infrastruktury cestovního ruchu. Zvolený způsob určovalo několik faktorů, obec nedisponovala vlastními prostředky a veškeré úsilí soustředila především na přípravu podmínek pro příliv investorů, navíc již v počátcích 90 let pojalo vedení obce na danou dobu zcela revoluční zásadu a to, že obec může vytvářet podmínky, investovat by však měl soukromý kapitál.

Vytrvalost a přesvědčení o správném postupu přinesly své ovoce a v roce 1997 obec zahájila jednání s holandským investorem, který zde vzápětí vybudoval jeden největších jachetních přístavů v celé střední Evropě - dnes již velmi známý apartmánový komplex Marina Lipno. Investice dosahující více než jedné miliardy korun pro obec znamenala zásadní zlomový okamžik a odrazový můstek, který započal novou budoucnost dnes největšího a nejlépe vybaveného turistického střediska na Šumavě a v celém Jihočeském kraji.

Stejně jako tomu bývá u průmyslových investic i zde rozhodnutí holandského investora zahájila řetězovou reakci a další investice na sebe již dlouho nedaly čekat. Důvěra holandského investora a vidina stále klientely v podobě holandských návštěvníků spustila výstavbu další navazující infrastruktury včetně významného rozvoje místního lyžařského areálu Lipno - Kramolín.

To vše vedlo k vzniku letoviska, které dnes na počátku 21 století tvoří zázemí pro celý turistický region Vyšebrodsko a Lipensko a do určité míry i pro celou oblast Jihočeské části Šumavy. V obci dnes jak místní obyvatelé tak návštěvníci, jejichž počet každým rokem utěšeně roste, mohou využívat aquapark, lyžařský areál nabízející více než 7 km pohodových sjezdových tratí, snowboard park, unikátní bobovou dráhu, letní kino a nespočet dalších atraktivit, které s sebou rozvoj cestovního ruchu přinesl.

Původní historickou obec, z větší části zatopenou při výstavbě vodní nádrže Lipno dnes zdobí nové náměstí s mnoha kavárničkami, okrasnou zelení a promenádními chodníčky. Při večerním západu slunce se může každý projít po vybudované polipenské magistrále, či posedět v některé z místních hospůdek a restaurací.

Obec Lipno nad Vltavou utěšeně rozkvétá a ačkoliv v očích laika může koncentrace zařízení cestovního ruchu působit v oblasti Šumavy nepřirozeně, dokladuje příklad Lipna, že cestovní ruch je cestou, která může pro celé území Lipenska znamenat příjemnou budoucnost, která nejen že napomůže rozvoji místní občanské vybavenosti, která zajistí příjemné stáří místním obyvatelům, ale také vytvoří podmínky, které do území přilákají mladé lidi, pro které bude obce představovat příjemné místo pro život, nabízející kvalitní a dobře placené pracovní příležitosti uprostřed nádherné přírody Lipenska a Jihočeské části Šumavy.

Pobyt v apartmánu Lipno 11 jsme si opravdu užili. Přijemné ubytování v místě, kde se toho dá tolik dělat - jak v zimě, tak i v létě. Přijedeme s rodinou znovu.

Petra Samcová s rodinou